Steun ons en help Nederland vooruit

Voorzitter en leden commissies

Lid Verkiezingscommissie

D66 Westland en Midden-Delfland is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 op zoek naar een lid voor de Verkiezingscommissie.

De Verkiezingscommissie waarborgt een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De Verkiezingscommissie is belast met de volgende taken:

 • het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier;
 • de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
 • het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan;
 • de indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

Met uitzondering van de voorzitter wordt een lid van de verkiezingscommissie benoemd door het bestuur. Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar het bestuur (bestuur@d66westland.nl).

Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5 lid 6 HR). Wel kan het bestuur leden van de Verkiezingscommissie na afloop van de interne stemming voordragen om als lijstduwers toegevoegd te worden aan de definitieve lijst. Het bestuur als geheel kan niet worden aangemerkt als verkiezingscommissie (art. 2.5 lid 8 HR).

Lid Verkiezingsprogrammacommissie

D66 Westland en Midden-Delfland is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 op zoek naar een lid voor de Verkiezingsprogrammacommissie.

Als lid van de verkiezingsprogrammacommissie ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen van het verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De verkiezingsprogrammacommissie stelt zowel voor D66 Westland, als voor D66 Midden-Delfland een verkiezingsprogramma op. Bij voorkeur komt het lid voor de verkiezingsprogrammacommissie daarom uit Midden-Delfland.

De verkiezingsprogrammacommissie heeft de volgende taken:

 • het initiëren van bijeenkomsten en gesprekken over de toekomst van de gemeente;
 • het samenbrengen van ideeën en plannen voor het verkiezingsprogramma;
 • het betrekken van sleutelspelers, leden en kiezers in onze gemeente bij de ideeënvorming.
 • het opstellen van een concept-verkiezingsprogramma voor de afdelingsvergadering van het najaar van 2021.
 • het bespreken en verwerken van alle moties en amendementen op het programma samen met het bestuur.

Met uitzondering van de voorzitter wordt een lid van de verkiezingsprogrammacommissie benoemd door het bestuur. Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar het bestuur (bestuur@d66westland.nl).

Voorzitter en leden Verkiezingsevaluatiecommissie

D66 Westland en Midden-Delfland is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 op zoek naar een voorzitter en leden voor de Verkiezingsevaluatiecommissie.

De leden van de Verkiezingsevaluatiecommissie zijn bij voorkeur geen lid van enige andere commissie die in het kader van de verkiezingen worden ingesteld.

De verkiezingsevaluatiecommissie evalueert het proces van deelname aan de verkiezingen. De evaluatie richt zich op de volgende aspecten van het verkiezingsproces:

 • Het proces van de kandidaatstelling van zowel de lijsttrekker als de overige kandidaten en daarbij behorende verkiezingen.
 • Het proces van het schrijven en vaststellen van het verkiezingsprogramma.
 • De verkiezingscampagne.

De verkiezingsevaluatiecommissie presenteert haar bevindingen op de eerstvolgende ledenvergadering die plaatsvindt ten minste na 6 maanden volgend op de verkiezingen.

De voorzitter en ledenvan de verkiezingsevaluatiecommissie worden benoemd door het bestuur. Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar het bestuur (bestuur@d66westland.nl).

Laatst gewijzigd op 16 april 2021