Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Welzijn, zorg en sport

Gezondheid is één van de belangrijkste factoren die mensen noemen als voorwaarde om zich te kunnen ontplooien. Ook hierbij vertrouwt D66 op de eigen kracht van mensen. Maar wie ondersteuning nodig heeft, moet daarvoor de mogelijkheden ter beschikking krijgen.

D66 stimuleert een gezonde leefstijl. Voldoende welzijns- en sportvoorzieningen van goede kwaliteit zijn essentieel voor een gemeente waarin bewoners zich thuis kunnen voelen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de diversiteit van de bevolking. D66 is er voorstander van om de decentralisaties op gebied van zorg als gemeente proactief te benaderen.

Westland heeft een groot aantal topsporters, zowel in teamsporten als individuele sporten. Zij geven een goed voorbeeld aan de jeugd. Zowel topsport als amateursport verdienen aandacht en steun van de gemeente.

Welzijn, zorg en sport