Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en vervoer

Mobiliteit hoort bij het moderne leven. Vooral in een gebied als onze gemeente waarin transport en logistiek een belangrijke rol spelen voor de economie. De bereikbaarheid van de rest van de wereld voor goederentransport is erg belangrijk, maar ook bereikbaarheid van Rotterdam, Den Haag en Delft voor personenvervoer voor werk en recreatie is van groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. Bij elkaar zijn dit veel verkeersbewegingen, waarvan we ook nog eens willen dat deze gebeuren op een manier waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd is, die vriendelijk is voor mens en omgeving en die niet te veel ruimte inneemt.

Dit is geen gering eisenpakket. Het is aan de gemeente om de uitdaging aan te nemen om de openbare ruimte zo toegankelijk en veilig mogelijk te maken.

Verkeer en vervoer

Standpunten