Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

D66 wil een gemeente die veilig is en waarin de bewoners zich veilig voelen. Wij willen niet meeliften op de golf die de angst van burgers vergroot. Maatregelen in dit kader creëren een schijnveiligheid. De politie en de gemeente hebben een belangrijke rol in het handhaven van de veiligheid en het bevorderen van het veiligheidsgevoel. Deze gevoelens worden pas echt verbeterd, als ook de bewoners hier een bijdrage aan leveren. Daarom spreekt D66 de eigen kracht van bewoners aan. Wij onderschrijven het nut van de 'Veiligheidsmonitor' die jaarlijks wordt uitgevoerd. Deze zorgt voor duidelijke en vergelijkbare cijfers.

D66 stelt preventie boven repressie, maar waar nodig moet er hard worden opgetreden. D66 is van mening dat cameratoezicht en preventief fouilleren geen doel op zich moeten zijn. Iedere keer dat tot het inzetten ervan besloten wordt, moet duidelijk zijn dat het de enige passende maatregel is. D66 is terughoudend in het nemen van maatregelen die de privacy van de burger aantasten en vindt discriminatie onacceptabel. Voor iedere Westlander geldt: gelijke rechten, gelijke plichten.

Veiligheid

Standpunten