Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

U en de gemeente

Een goed bestuur is een randvoorwaarde om te komen tot een fijne gemeente om te wonen, werken en recreëren. Mensen moeten zien en weten dat de overheid zich bezighoudt met zaken die voor hen relevant zijn. De rollen voor college en de gemeenteraad moeten helder en duidelijk zijn waarbij een duidelijke scheiding in verantwoordelijkheden is belegd. Dit heet dualisme. Raadsleden zijn verantwoordelijk voor het controleren van het dagelijks bestuur (college) en het stellen van kaders van het beleid. Daarnaast treden zij op als volksvertegenwoordiger.

U en de gemeente: dienstverlening en financiën

Standpunten