Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een ondernemend en werkend Westland

Westlanders staan bekend als ondernemende en harde werkers. Ze hebben een mentaliteit van de handen uit de mouwen steken en elkaar helpen. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij waarderen ondernemerschap dan ook positief. D66 is daarom bij uitstek een partij voor ondernemers. Voor bedrijven en instellingen moet het aantrekkelijk zijn zich in Westland te vestigen. Ondernemers moeten er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met vele andere beleidsterreinen samen: aantrekkelijke dorpskernen en winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, de beschikbaarheid van goed opgeleide werknemers, een goede bereikbaarheid en een groene woonomgeving. De rol van de gemeente daarin is voor D66 onmisbaar.

Een grote afhankelijkheid van de glastuinbouwsector alléén maakt Westland echter kwetsbaar, wanneer die sector door een zware periode gaat. D66 zet daarom ook in op recreatie en toerisme als tweede motor van de Westlandse economie. Westland heeft met de kust, natuurgebieden, vaarwegen, fietsroutes, ruiterpaden, etc. al het nodige op het gebied van recreatie te bieden. Bovendien is Westland met goede recreatiemogelijkheden aantrekkelijker als woonplaats voor de werknemers waaraan de innovatieve ondernemers in de glastuinbouwsector behoefte hebben.

D66 is bij uitstek een partij voor ondernemers.