Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een groen en duurzaam Westland

Voor Westland is het van belang om een goede balans te vinden en te houden tussen enerzijds tuinbouwgebied met kassen, natuur en ecologische zones en de verstedelijking. Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze niet aantasten. Als er toch natuur moet worden opgeofferd moet deze op een andere plek in de gemeente worden gecompenseerd met gelijkwaardige natuur.

Westland is uitgeroepen tot de minst groene gemeente van Nederland. Hoewel in het onderzoek waarop deze uitspraak gebaseerd is alleen is gekeken naar het groen in de bebouwde omgeving, is D66 niet trots op dit stempel. D66 wil daarom meer groen in de bebouwde omgeving. Dat is ook van belang voor het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering.

D66 streeft naar een groene en duurzame Westlandse samenleving.