Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een veilig Westland

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. D66 wil een gemeente waarin de inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. De afgelopen jaren is er sprake van een dalend aantal meldingen van criminaliteit, maar het is onduidelijk of dit komt door een dalende aangiftebereidheid, door een verandering van criminaliteit of door een daadwerkelijke vermindering. Mensen voelen zich wel steeds onveiliger. D66 vindt het belangrijk die gevoelens van onrust serieus te nemen, maar ons tegelijkertijd niet te laten leiden door angst. Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid.

Wij onderschrijven het nut van de 'Veiligheidsmonitor' die jaarlijks wordt uitgevoerd. Deze zorgt voor duidelijke en vergelijkbare cijfers, waarmee we weten of we goed bezig zijn en niet vanuit een onderbuikgevoel maatregelen nemen.

De politie en de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente hebben een belangrijke rol in het handhaven van de veiligheid en het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Het streven naar veiligheid kan ook wel eens schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheid niet zo maar moet worden opgeofferd en dat daarom altijd moet worden gekeken naar de balans tussen vrijheid en veiligheid.

Het veiligheidsgevoel wordt pas echt verbeterd, als ook de bewoners hier een actieve bijdrage aan leveren. Daarom spreekt D66 óók de eigen kracht van bewoners aan.

D66 stelt preventie boven repressie, maar waar nodig moet er doortastend worden opgetreden. D66 vindt discriminatie onacceptabel. Het aanpakken van discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook moet prioriteit zijn voor de politie.

D66 wil een gemeente waarin de inwoners veilig zijn en zich veilig voelen.