Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een lerend Westland

D66 hecht veel waarde aan onderwijs en 'een leven lang leren'. Goed onderwijs vergroot de kansen van jongeren en stelt mensen in staat succesvol te zijn en te blijven in onze snel veranderende wereld. Het is dan ook belangrijk dat alle jongeren met een goede kwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. D66 wil dat er voor ieder Westlands kind kwalitatief hoogwaardig onderwijs beschikbaar is, waarbij het maximaal kansen krijgt om zijn eigen kwaliteiten te ontplooien. Op school moet het kind zich veilig voelen.

Voor het Westlandse bedrijfsleven zijn goed opgeleide werknemers belangrijk om innovatief en concurrerend te blijven. En innovatieve Westlandse bedrijven zijn de basis voor de lokale werkgelegenheid. Met het oog op innovatie en kansen zet D66 zich in voor een vergroting van het aanbod aan hogere onderwijsvormen (HBO en WO) in Westland.

D66 hecht veel waarde aan onderwijs en 'een leven lang leren'.