Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een leefbaar Westland

Westland is een moderne gemeente met elf woonkernen. Deels gelegen aan zee en, samen met het open groen van Midden-Delfland, ingeklemd tussen de stedelijke bebouwing van de agglomeratie Den Haag, Delft en de agglomeratie Rotterdam.

De beperkte ruimte vraagt dat we verantwoord om moeten gaan met de inrichting van de openbare ruimte. Dat vraagt om keuzes. D66 wil dat iedereen ruimte heeft om te wonen, te werken en te recreëren. De keuzes die we maken beïnvloeden niet alleen de huidige generatie inwoners, maar ook dat van hun kinderen en kleinkinderen. De keuzes die we maken moeten daarom toekomstvast oftewel duurzaam zijn.

D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. D66 heeft vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners zelf. D66 wil dan ook dat ondernemers en inwoners de ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die we maken.

D66 wil dat het (eenmalige) leefomgevingsfonds een vervolg krijgt door hiervoor een structurele voorziening in de begroting op te nemen.

D66 wil dat iedereen ruimte heeft om te wonen, te werken en te recreëren.