Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een inclusief Westland

Westland is door zijn glastuinbouwsector een internationaal georiƫnteerde gemeente. Daarbij past een open houding naar de samenleving. We zijn trots op de diversiteit die te vinden is in onze gemeente.

D66 stelt in de discussie rond integratie en inburgering de vele Westlandse individuen met verschillende achtergronden, kwaliteiten, kansen en problemen centraal. Daarbij horen gelijke kansen voor iedereen, en het besef dat niet iedereen dezelfde uitgangspositie heeft. Daarbij hoort ook respect en ruimte voor mensen om anders te zijn.

Het beheersen van de Nederlandse taal is een basisvoorwaarde voor iedereen die zich langdurig in Westland wil vestigen, om zelf te voorzien in een inkomen en deelname aan onze Westlandse gemeenschap. De gemeente ondersteunt hierin; niet vrijblijvend, maar op constructieve wijze en met hulp op maat waar nodig.

D66 is trots op de diversiteit die in Westland te vinden is.