Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een gezond Westland

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling worden gestimuleerd. Het vertrouwen in de eigen kracht van mensen staat centraal. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. Daarom worden mensen zo veel mogelijk betrokken bij hun eigen zorg- en ondersteuningsplan. Innovatieve ideeën moeten de ruimte krijgen voor een experimentele toepassing. D66 vindt het belangrijk om te investeren in preventie. We willen van nazorg naar voorzorg, door de aandacht te verschuiven van het oplossen van problemen naar het voorkomen van problemen. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

D66 wil dat iedereen de kans heeft op een lang en gezond leven.