Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een cultureel Westland

Kunst en cultuur zijn fundamentele bouwstenen van onze maatschappij en zijn belangrijk voor mensen om zich te ontwikkelen, niet alleen als individu, maar als ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur voeden het maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil. Cultuur heeft daarnaast ook economische waarde. Een bloeiende culturele sector maakt de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. D66 maakt zich daarom sterk voor een gedegen cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur.

D66 maakt zich sterk voor een gedegen cultuurbeleid.