Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een bereikbaar Westland

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn in de moderne maatschappij belangrijk, maar ook een onderwerp dat continu om aandacht vraagt en steeds nieuwe uitdagingen kent. Voor het Westland is bereikbaarheid van groot belang vanwege alle transportbewegingen die samenhangen met de glastuinbouwsector en de veiling. Maar ook de bereikbaarheid van Rotterdam, Den Haag en Delft voor werk, school en recreatie is belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente. Bij elkaar zijn dit veel verkeersbewegingen, waarvan we ook nog eens willen dat deze plaatsvinden op een manier waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd is, die vriendelijk is voor mens en omgeving, én die niet te veel ruimte inneemt.

Geen eenvoudige uitdagingen dus, waarbij de gemeente tevens afhankelijk is van andere partijen, zoals de Provincie, omliggende gemeenten en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Juist vanwege het grote belang, is het aan de gemeente om in samenwerking met die partijen te zoeken naar creatieve oplossingen voor die uitdagingen.

D66 wil de uitdagingen voor een bereikbaar Westland aanpakken.