Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Diversiteit en emancipatie

Westland is door zijn economische motor een internationaal georiënteerde gemeente. Daarbij past een open houding naar de samenleving in Westland. We zijn trots op de diversiteit die te vinden is in onze gemeente.

D66 stelt in de discussie rond integratie en inburgering de vele Westlandse individuen met verschillende achtergronden, kwaliteiten, kansen en problemen centraal. Daarbij horen gelijke kansen voor iedereen, en het besef dat niet iedereen dezelfde uitgangspositie heeft. Daarbij hoort ook respect en ruimte voor mensen om anders te zijn.

Beheersing van de Nederlandse taal is de basisvoorwaarde voor iedereen die zich langdurig in Westland wil vestigen om zelf te voorzien in een inkomen en deelname aan onze Westlandse gemeenschap. De gemeente ondersteunt. Niet vrijblijvend, maar wel op constructieve wijze en met hulp op maat waar nodig.

Diversiteit en emancipatie