Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een bestuurlijk sterk en financieel gezond Westland

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Uitgaande van persoonlijke vrijheid in verbondenheid met anderen is het van groot belang dat overheden zich aan door henzelf gestelde regels houden, democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 is daarom een sterke voorvechter van een democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak hebben.

D66 is een sterke voorvechter van een democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak hebben.