Steun ons en help Nederland vooruit

World Horti Center

Om van het World Horti Center (WHC) daadwerkelijk het mondiale kennis- & innovatiecentrum voor de glastuinbouw te maken, vindt D66 het essentieel dat daar – naast onderwijs op MBO- en HBO-niveau – ook wetenschappelijk onderwijs wordt aangeboden. Hierdoor krijgen studenten ook de mogelijkheid om door te stromen naar het wetenschappelijk onderwijs (stapelen).

Als op het WHC ook wetenschappelijk onderwijs wordt aangeboden, kunnen bijvoorbeeld ook opleidingen op het gebied van genetica en de biomedische technologie daar een plaats krijgen. Juist de kruisbestuiving van verschillende disciplines kan een enorm potentieel aan toekomstige toepassingen opleveren. D66 wil dat gemeente en ondernemers in overleg treden met de hiervoor in aanmerking komende instellingen, zoals de Universiteit Wageningen en de TU Delft, om dergelijk onderwijsaanbod te realiseren. Mogelijk zijn instellingen ook bereid om een dependance op te zetten. De gemeente moet dit zo nodig met financiƫle middelen ondersteunen.

Voor studenten die een eigen bedrijf willen starten (startups) moeten zogenaamde incubators komen, waar studenten geholpen worden met kennis, ruimte en financiering.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018