Steun ons en help Nederland vooruit

Werkloosheid

Westland kent een lage werkloosheid ten opzichte van de rest van het land. Ook werken hier relatief veel arbeidsmigranten.

D66 vindt dat iedereen vanuit zijn of haar kwaliteiten moet kunnen meedoen aan de maatschappij. We moeten uitgaan van de eigen kracht van mensen en denken vanuit wat mensen kunnen in plaats vanuit iemands beperkingen.

D66 gelooft dat “een leven lang leren” essentieel is om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Om-, her- of bijscholing, al dan niet in combinatie met het volgen van een stagetraject is belangrijk om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. D66 wil de mogelijkheid onderzoeken van ‘scholingsvouchers’ voor ouderen die langer dan een half jaar werkloos zijn naar het model van de leerwerkcheques voor jongeren.

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan verder worden verbeterd door in te zetten op voorlichting, studiebegeleiding en het aanbieden van voldoende stageplaatsen.

Mensen die structureel te weinig kansen krijgen moeten geholpen worden een baan te vinden. Ze moeten bijvoorbeeld een opleiding kunnen volgen om zich om te scholen en zo hun kansen te vergroten of ze moeten een onderneming kunnen opzetten. D66 vindt dat dit geen directe gevolgen moet hebben voor de hoogte van de uitkering.

Zij die (tijdelijk) niet aan het arbeidsproces deelnemen en een uitkering genieten, kunnen op andere wijze bijdragen aan het versterken van de sociale structuur van de gemeente, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018