Steun ons en help Nederland vooruit

Voortgezet onderwijs, MBO en HBO

D66 wil een hoogwaardig aanbod aan voortgezet- en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs in onze gemeente. D66 wil innovatieve en gedreven scholen, die actief werken aan hun kwaliteit en de relevantie van hun opleidingen. Samenwerking met het bedrijfsleven moet leiden tot opleidingen waar vraag naar is. Zo kunnen de bedrijven niet alleen beschikken over werknemers met de juiste opleidingen, maar komen afstudeerders ook sneller aan werk.

Vroegtijdig schoolverlaten moet worden voorkomen door voorlichting en preventie. Leerlingen die toch om een of andere reden zonder diploma de school verlaten moeten gestimuleerd worden om alsnog een diploma of startkwalificatie te behalen, bijvoorbeeld via speciale leer-werktrajecten.

Het aanbod van scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs in het Westland is beperkt tot een paar grote instellingen die hun bestuur hebben in de steden rondom ons heen. De beperkte concurrentie brengt als risico mee dat de huidige instellingen weinig druk voelen om te innoveren of te verbeteren. D66 is voorstander van een pluriform aanbod, zodat leerlingen en ouders meer keuzemogelijkheid hebben en omdat meer concurrentie de innovatie bevordert.

D66 is voorstander van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Maatschappelijke stage heeft bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. Door actief deel te nemen aan vrijwilligerswerk worden leerlingen zich bewust van wat er speelt in de maatschappij en hoe waardevol hun bijdrage is. Voor maatschappelijke organisaties is de maatschappelijke stage een middel om nieuwe vrijwilligers te werven. Sinds 2015 is de maatschappelijke stage niet langer verplicht in het voortgezet onderwijs, waardoor er ook geen landelijke financiering meer beschikbaar is. D66 vindt echter dat elke leerling die in het Westland voortgezet onderwijs volgt de mogelijkheid moet hebben om een maatschappelijke stage te volgen. Scholen moeten daarom worden gestimuleerd om de maatschappelijke stage aan te bieden. Hiertoe moeten zo nodig aanvullende middelen beschikbaar blijven.

Het docentencorps vergrijst en het is voor de kwaliteit voor het onderwijs van belang dat er goede en bevoegde docenten voor de klas staan. D66 wil het voor jonge docenten aantrekkelijker maken om in het Westland les te geven door startende docenten een premie te geven.

Met de verkiezing van de conciƫrge van het jaar onderstrepen we het belang van een conciƫrge op elke school. Zij staan klaar voor de leerlingen en geven hen een extra gevoel van geborgenheid en veiligheid. Bovendien zijn zij een onmisbare duizendpoot ter ontlasting van de leraren.

D66 juicht ondernemerschap onder jonge mensen toe. Daartoe moeten we onze jeugd vroegtijdig met ondernemen vertrouwd maken. D66 wil jongeren hierin stimuleren en scholieren/studenten met een goed business plan de mogelijkheid geven om van een microkredietfaciliteit gebruik te maken om hun plan te kunnen uitvoeren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018