Steun ons en help Nederland vooruit

Voorschoolse educatie en basisonderwijs

D66 wil een goede start voor elk kind. Kinderen die met een (taal-)achterstand naar het primair onderwijs gaan, hebben minder kansen om uit te stromen naar (een hogere vorm van) het voortgezet onderwijs. Voorschoolse educatie, waarbij ook de ouders actief worden betrokken, kan achterstanden helpen voorkomen. D66 wil dat alle kinderen drie dagdelen per week voorschoolse educatie kunnen volgen, ook kinderen van niet-werkende ouders.

D66 is voorstander van brede (buurt)scholen (kindcentra) die open zijn tussen 07.00 en 19.00 uur, waarin voorschoolse educatie samenwerkt met een basisschool en welzijnsinstanties. Daarin kunnen ook naschoolse activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur en digitale vaardigheden. Kinderen kunnen daardoor tot zij van de basisschool afgaan op één plek terecht en kinderopvang, voorschoolse educatie en basisonderwijs kunnen zo op elkaar worden afgestemd dat er een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn ontstaat. Brede scholen zijn zo meer dan alleen een multifunctioneel gebouw en bieden tevens een belangrijke ontmoetingsplaats voor de buurt. De gemeente dient hiertoe te zorgen voor huisvestingsmogelijkheden die bij deze ambitie aansluiten en in het bij elkaar brengen en stimuleren tot samenwerking van partijen.

Elk kind moet binnen redelijke afstand van huis naar een basisschool kunnen. Bij de ontwikkeling van (nieuwe) wijken moet hiermee (beter) rekening worden gehouden.
Technologie krijgt een steeds grotere rol in ons leven. Onze kinderen zullen straks ook andere vaardigheden nodig hebben om succesvol te zijn. Programmeren en het op een veilige manier kunnen omgaan met moderne IT-middelen worden steeds belangrijker. D66 juicht particuliere buiten- en naschoolse initiatieven die leerlingen deze kennis en vaardigheden bijbrengen toe. De gemeente moet dergelijke initiatieven financieel ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018