Steun ons en help Nederland vooruit

Toekomstbestendige financiën

D66 staat voor toekomstbestendige financiën. Dat wil niet alleen zeggen dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente (duurzaam) in evenwicht zijn en dat er geen schulden worden doorgegeven aan latere generaties. Ook inkopen en investeringen dienen duurzaam te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat inkopen moeten voldoen aan duurzaamheidscriteria (bijvoorbeeld groene energie), maar ook dat investeringen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstelling als bijvoorbeeld duurzame energie(opwekking) en CO2-reductie. De gemeente dient daarnaast duurzame investeringen door het bedrijfsleven te ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018