Steun ons en help Nederland vooruit

Sporten voor de jeugd

Met de kust en al het water in onze gemeente is het belangrijk dat alle kinderen een zwemdiploma halen. Speciale aandacht moet hierbij uitgaan naar (kinderen van) nieuwkomers en arbeidsmigranten. Voor ouders van kinderen die het niet kunnen betalen is de vergoeding voor zwemlessen opgenomen in het kindpakket. D66 wil het huidige aanbod aan zwemwater handhaven en is daarom voor het openhouden van de huidige zwembaden.

Omdat beweging belangrijk is voor onze kinderen, wil D66 afspraken maken met schoolbesturen over voldoende aandacht voor bewegingsonderwijs. Daarnaast moet ieder kind kunnen sporten, ook als de ouders dit niet kunnen betalen. De vergoeding van sportactiviteiten zit daarom terecht in het kindpakket. Ook voor mensen met een beperking is sport belangrijk, vooral voor kinderen. D66 wil daarom dat het aanbod en de mogelijkheden voor deze groep om te kunnen sporten worden verbeterd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018