Steun ons en help Nederland vooruit

Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Grote groepen mensen sporten buiten verenigingsverband, zowel individueel als in groepsverband, denk aan loopgroepen, fietsen, paardrijden, etc. Daarom is het belangrijk dat er voldoende en interessante sportgelegenheden in de openbare ruimte zijn. Fiets-, ruiter- en skatepaden die aansluiten op een groter netwerk met omliggende gemeenten zijn bovendien aantrekkelijk voor recreanten en toeristen van buiten Westland.

Bij sportgelegenheden in de openbare ruimte horen ook voetbal/basketbalveldjes, trimbanen en -toestellen voor volwassenen, speeltuinen voor kinderen en plaatsen voor (kust)watersport.

De openbare ruimte moet inwoners uitnodigen en gelegenheid geven om te sporten en bewegen. D66 wil daarom meer (aaneengesloten) groene gebieden en ecologische zones, waar kan worden hardgelopen, bootcamps kunnen worden gegeven of anderszins recreatief kan worden bewogen. Schoolpleinen moeten na schooltijd beschikbaar zijn als speelplein voor de buurt. Door het aanleggen van watertappunten bieden we sporters en recreanten de mogelijkheid om hun drinkflesjes bij te vullen en voorkomen we dat plastic flesjes worden weggegooid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018