Steun ons en help Nederland vooruit

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties kosten relatief veel geld. Het is daarom belangrijk dat ze goed benut worden. D66 vindt dat de gemeente hierbij een regierol heeft. Door samenwerking tussen scholen, verenigingen en zorg-/welzijnsorganisaties kunnen accommodaties ook in de daluren benut worden.

D66 wil een onderzoek naar de mogelijkheid om in de gemeente een topsportfaciliteit te vestigen. Dit levert een positieve bijdrage aan het imago van het Westland. De gemeente dient hieraan zo nodig een financiële bijdrage te leveren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018