Steun ons en help Nederland vooruit

Ruiterpaden

D66 heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor de aanleg van ruiterpaden. Dit komt de verkeersveiligheid en de recreatie ten goede en vermindert overlast. Op initiatief van D66 is vanuit de gemeente een proces doorlopen met belanghebbenden. Het resultaat is een prachtig plan voor de aanleg van een uitgebreid ruiterpadennetwerk, met aansluiting op ruiterpaden in buurgemeenten. De aanleg daarvan vindt gefaseerd plaats. D66 blijft zich de komende jaren nadrukkelijk inzetten om uiteindelijk het gehele ruiterpadennetwerk aan te leggen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018