Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor burgerparticipatie

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist omdat de gemeente beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners. Maar ook omdat inwoners hun buurt het beste kennen en het beste weten wat er nodig is. Directe democratie en moderne vormen van inspraak zijn voor D66 een belangrijke aanvulling op de representatieve democratie. Dat vraagt de onlangs aangenomen Omgevingswet ook van de gemeenten.

D66 verwelkomt ideeën en initiatieven die invulling geven aan meer invloed voor inwoners. Daarom willen we een participatieverordening opstellen, met een selectie aan instrumenten op het gebied van inspraak en participatie. D66 is voorstander van de mogelijkheid voor inwoners om een petitie in te dienen die bij voldoende draagvlak leidt tot verplichte behandeling van het betreffende onderwerp in de raad. Ook moeten inwoners de mogelijkheid hebben om zelf een raadsvoorstel in te dienen als zij hiervoor voldoende handtekeningen verzamelen, waarna de raad verplicht is het raadsvoorstel in behandeling te nemen.

Wijkbewoners moeten meer te zeggen krijgen over waar het budget voor hun wijk aan wordt besteed. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en online inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt.

D66 wil vooral jongeren een stem geven door het instellen van een jongerenraad.

Ten slotte dient er ruimte te zijn voor het uitvoeren van experimenten bij door inwoners aangedragen ideeën.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018