Steun ons en help Nederland vooruit

Promotie van Westland

De aantrekkelijkheid van Westland moet ook de komende periode worden gepromoot om de positieve punten van de gemeente onder de aandacht te brengen en op die manier bedrijven, nieuwe en hoger opgeleide werknemers, toekomstige inwoners en bezoekers aan te trekken. Hierbij moet Westland niet alleen de doelgroepen buiten Nederland, maar ook de doelgroepen binnen Nederland nadrukkelijker aanspreken. Een verdere inzet op citymarketing om het vestigingsklimaat en de culturele, recreatieve en toeristische waarden van Westland te benadrukken is gewenst. Campagnes van de gemeente en die van bedrijven moeten elkaar versterken en in principe door cofinanciering tussen gemeente en het bedrijfsleven worden betaald.

D66 wil dat de gemeente elk jaar een evenement met een landelijke uitstraling naar Westland haalt. Dat kan een evenement zijn op het gebied van sport, bijvoorbeeld het NK turnen, een cultureel evenement of iets als bijvoorbeeld het Glazen Huis. Wat D66 betreft reserveren we hiervoor jaarlijks een bedrag in de begroting.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018