Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie boven repressie

D66 stelt preventie boven repressie, om de simpele reden dat preventie meer effect heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat harder straffen niet werkt. Preventie begint al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. In een vroeg stadium signaleren dat jongeren de verkeerde kant op gaan en bijsturen wanneer dat nog kan. Dat betekent dan wel dat er snel en adequaat gehandeld moet worden voordat verder afglijden dreigt. Een goede samenwerking tussen de verschillende instanties is daarvoor een essentiƫle voorwaarde. De gemeente kan met een effectief functionerende leerplicht-functie hierin een sleutelrol spelen. Een leerplichtambtenaar kan signalen vroeg oppikken en de leerplichtwet geeft ook middelen om bij verzuim en vroegtijdig schoolverlaten bij te sturen. Ook jongerenwerkers zijn belangrijk om problemen met jongeren in een vroegtijdig stadium te signaleren.

Preventie vraagt om een goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg en welzijnsinstellingen, private initiatieven en de politie. De gemeenteraad heeft een proactieve rol als het gaat om de inzet op lokale prioriteiten waarover in de driehoek (burgemeester, OM en politie) afspraken worden gemaakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018