Steun ons en help Nederland vooruit

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs op zijn of haar eigen niveau, binnen de eigen mogelijkheden. Sommige leerlingen hebben extra aandacht nodig, omdat zij moeite hebben om mee te komen, vanwege een beperking of juist omdat ze hoogbegaafd zijn.

Het is ook belangrijk dat deze kinderen naar school kunnen, want thuiszitten is nooit een acceptabel alternatief. Daarom vragen het passend onderwijs en de jeugdzorg veel aandacht, ook in Westland. D66 pleit voor een zo nauw mogelijke samenwerking tussen ouders, de school en jeugdzorg, zodat geen enkel kind tussen de wal en het schip valt en naar een school in de buurt kan. D66 wil extra aandacht voor het beperken van de administratieve belasting van ouders en leraren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018