Steun ons en help Nederland vooruit

Meer groen

Er is en wordt veel geld geïnvesteerd in ecologisch zones door het Westland, met als voorbeeld de Poelzone. D66 vindt dat een uitstekend initiatief en is een groot voorstander van de aanleg van meer ecologische zones. Door deze met elkaar te verbinden ontstaat een netwerk van groenblauwe aders die niet alleen de natuurwaarde vergroten, maar ook de recreatie bevorderen en helpen de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

D66 wil aantrekkelijk dorpskernen met levendige groene pleinen. Op de plek van het oude gemeentehuis in Naaldwijk moet een aanzienlijke openbare groenvoorziening worden gerealiseerd.

Ook op andere plekken in de gemeente moet worden gekeken waar verharding plaats kan maken voor groen. Zo kunnen ook bedrijventerreinen en parkeerterreinen vergroend worden door waar mogelijk bomen en struiken te planten of groenperken aan te leggen. Van belang daarbij is dat vooral bomen en struiken worden geplant die goed zijn voor de biodiversiteit en bestand zijn tegen invasieve ziekten en aantastingen.

Waardevol groen, historische slootjes en laantjes dienen zo veel mogelijk behouden te blijven. Als er toch gekapt of gesloopt moet worden moet dit optimaal worden gecompenseerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018