Steun ons en help Nederland vooruit

Laaggeletterdheid

2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Onze plannen voor voorschoolse educatie in brede buurtscholen zal de instroom van laaggeletterden in het basisonderwijs sterk terugdringen. Maar ook de (digitale) laaggeletterdheid van ouderen en van mensen die de school al verlaten hebben moet worden teruggedrongen. D66 wil dat de gemeente de middelen die zij hiervoor van het Rijk krijgt planmatig investeert in taalonderwijs, bijvoorbeeld via bibliotheken of taalhuizen. Ook het geven van taallessen door vrijwilligers (taalmaatje) moet blijvend worden gestimuleerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018