Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en cultuur in het onderwijs

Cultuur is van ons allemaal. Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers. D66 wil dat elk kind kennis kan maken met cultuur. Ieder kind moet daarom via school de gelegenheid krijgen tot het bijwonen van een culturele voorstelling en/of het bezoeken van een museum.

Daarnaast moet cultuur een vast onderdeel zijn van het onderwijs in de vorm van muziek-, dans- en tekenles. D66 wil dat elke basisschool aandacht besteedt aan kunst en cultuur. De culturele educatie onder leiding van Cultuurweb, in samenwerking met de lokale culturele instellingen, dient te worden gecontinueerd. D66 wil dat dit soort initiatieven ook in het voortgezet onderwijs een plaats krijgt. Daarnaast zien wij kansen om jongeren in samenwerking met Jeugd- en Jongerenwerk in aanraking te laten komen met cultuur.

De gemeente dient te zorgen voor voldoende geschikte accommodaties voor het geven van cultuuronderwijs (muziekschool, toneelschool, etc.) en voor het geven van voorstellingen. Hierbij kan ook gekeken worden naar het benutten van schoolgebouwen buiten schooltijd, mede in het kader van de brede school.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018