Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor cannabis

Veel Nederlanders kampen met aandoeningen of pijnen waar de huidige farmaceutische industrie geen antwoord op heeft. Een groot aantal mensen heeft echter wel baat bij medicinale cannabis. Helaas zijn niet alle vormen van medicinale cannabis verkrijgbaar bij de drogist of apotheek, dan wel zijn heel duur en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een toenemend aantal mensen, ook in Westland, kiest ervoor om zelf cannabis te telen. In Nederland wordt het zelf telen van maximaal vijf planten gedoogd, dat wil zeggen; er wordt niet strafrechtelijk vervolgd, maar er kan wel handhavend worden opgetreden door planten in beslag te nemen.

D66 is voorstander van een tolerant beleid ten aanzien van het gebruik van cannabis(producten) voor medicinale doeleinden. Het thuis telen van een aantal cannabisplanten en het voor eigen gebruik maken van cannabisolie moet dan ook onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. D66 wil dat de gemeente – als aan de voorwaarden wordt voldaan – afziet van handhaving.

Liever nog ziet D66 dat er mogelijkheden komen voor een door de overheid gereguleerde cannabisteelt en cannabisolieproductie, zodat de herkomst en de kwaliteit kunnen worden gecontroleerd en gegarandeerd en er handhavend kan worden opgetreden tegen uitwassen. Ook kan op die manier de criminaliteit worden teruggedrongen.

D66 ziet hierbij ook kansen voor de Westlandse tuinbouwsector, die alle kennis in huis heeft om gewassen zo te laten groeien als gewenst. Het kabinet Rutte III komt met wetgeving waarbij een aantal gemeenten de mogelijkheid krijgt om te experimenten met het gedoogd telen van cannabis. D66 zou graag zien dat Westland een van deze gemeenten is en staat positief tegenover initiatieven van ondernemers die cannabis willen gaan telen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018