Steun ons en help Nederland vooruit

Grondposities

D66 wil dat de grondposities van de gemeente omlaag gaan. Grondpolitiek draait om de regie over de bestemming van de grond en niet om het bezit ervan, laat staan het maken van winst. Dat betekent niet dat de grondposities alleen moeten worden teruggebracht om de balans te verkorten en dat daarbij concessies worden gedaan, maar dat de grondposities in fasen moeten worden afgebouwd en in overeenstemming moeten worden gebracht met de langetermijnvisie en doelstellingen voor het gebruik.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018