Steun ons en help Nederland vooruit

Goede zorg

De toegang tot zorg moet laagdrempelig zijn en dichtbij zijn georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. Er dient sprake te zijn van één loket voor mensen met een zorgvraag.

Zorg en ondersteuning worden bij voorkeur in de eigen omgeving georganiseerd. D66 is voorstander van een multidisciplinair aanbod van eerstelijnszorg in gezondheidscentra, waarin kleine ingrepen en diagnoses kunnen worden gesteld.

De meest ‘comfortabele’ zorg wordt geleverd door de mensen uit de omgeving van de zorgbehoevende. De ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers krijgt dan ook structureel aandacht. De mogelijkheden voor ‘respijtzorg’ moeten worden uitgebreid. Vooral jonge mantelzorgers verdienen extra ondersteuning, zodat het niet ten koste gaat van hun eigen ontwikkeling.

Alleenstaanden en LHBTI-ouderen vormen een kwetsbare groep. Deze ontberen vaker een netwerk van mantelzorgers (familie, kinderen), waardoor ze gemakkelijk uit het zicht raken en probleemsituaties minder snel gesignaleerd worden. Binnen het WMO-beleid dient er dan ook speciale aandacht voor deze groep te zijn.

Initiatieven om ouderen langer thuis te laten wonen worden ondersteund, onder meer op het gebied van huishoudelijke ondersteuning. D66 omarmt het gebruik van nieuwe technologieën om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.

D66 wil dat de gemeente de sociale- en jeugdteams (SKT) de beschikking geeft over een ruimer regelvrij budget dat kan worden besteed aan (uitzonderlijke) gevallen, die buiten het standaard aanbod vallen of aan mensen die er geen toegang toe hebben. Het geeft de teams de mogelijkheid om snel (in termen van uren) en effectief (in termen van doorlooptijd) een oplossing uit te voeren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018