Steun ons en help Nederland vooruit

Goede zorg voor jongeren

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Kwetsbare jongeren, spijbelaars en thuiszitters verdienen extra aandacht.

D66 wil dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn waar jongeren gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien. Jongeren moeten gestimuleerd worden om deel te nemen aan sport en cultuur. Voor ouders van kinderen die dat niet kunnen betalen is financiële ondersteuning beschikbaar.

Waar nodig worden zorg en ondersteuning aan jongeren dichtbij verleend, waarbij het hele gezin en netwerk van het kind een actieve rol heeft. Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering en een gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk worden voorkomen. Bij crises wordt zo snel mogelijk ingegrepen en wordt er zo snel mogelijk een regisseur benoemd.

D66 wil dat er een goede overgang plaatsvindt van jeugdzorg naar volwassenenzorg. Daarbij is het van belang dat de continuïteit in de zorgverlening is gewaarborgd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018