Steun ons en help Nederland vooruit

Goede gezondheid

D66 wil dat iedereen de kans heeft op een lang en gezond leven. Daarom zet D66 in op preventie. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dus in plaats van bij de hand nemen, faciliteren we inwoners bij initiatieven in hun ondersteuning.

D66 stimuleert een gezonde leefstijl. Bij preventie horen een gezonde en groene leefomgeving: schone lucht, water en grond.

D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg.

In scholen moet er sprake zijn van een gezond binnenklimaat. School- en sportkantines moeten gezonde producten aanbieden.

De gemeente heeft een belangrijke taak om jongeren voor te lichten over ongezond en risicovol gedrag, waaronder het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Ook dient er aandacht te worden besteed aan de gevaren van harde geluiden ter voorkoming van gehoorschade. Voorlichting over sociale omgangsvormen, ook op het internet en (digitaal) pestgedrag, waaronder sexting, zijn eveneens van groot belang. D66 vindt het daarom belangrijk dat de voorlichting over deze onderwerpen op scholen voldoende aandacht krijgt.

Naast voorlichting wil D66 verder inzetten op (preventieve) maatregelen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren omlaag te brengen en verslaving te voorkomen. Dat begint bij een strenge handhaving op het verbod om alcohol aan jongeren die niet aan de leeftijdgrens voldoen te verstrekken, bijvoorbeeld in sportkantines en bij festiviteiten.

D66 vindt het belangrijk dat mensen elkaar helpen en minder ‘langs elkaar heen leven’. Om eenzaamheid te voorkomen, moeten inwoners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Dat vergroot het sociale netwerk van mensen en vergroot de sociale cohesie in wijken en dorpen. D66 ondersteunt particuliere initiatieven als de telefooncirkel, waarbij mensen elkaar bellen voor een praatje.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018