Steun ons en help Nederland vooruit

Goede dienstverlening aan de burger

De gemeente is er voor de inwoners. D66 vindt dat de inwoners van Westland recht hebben op een goede, moderne en bijdetijdse dienstverlening en goed en snel geholpen worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van moderne technieken en communicatiemiddelen. In de communicatie naar burgers wordt het gebruik van social media, zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, optimaal benut.

De website van de gemeente moet intuïtief en toegankelijk zijn. Daarbij moet het gebruik door ondernemers en burgers centraal staan. D66 vindt dat de huidige website beter kan en moet. Ook moeten de teksten op de website in gesproken woord te beluisteren zijn, zodat blinden en slechtzienden deze ook tot zich kunnen nemen. De website dient te voldoen aan de Webrichtlijnen 2 en het waarmerk drempelvrij.nl te hebben.

Ook moeten burgers zoveel mogelijk digitaal contact kunnen opnemen met de gemeente en producten en diensten kunnen aanvragen.

De gemeente moet ook buiten kantoortijden bereikbaar zijn door de openingstijden van het gemeentekantoor te verruimen naar de koopavonden en de zaterdag.

Daarnaast is het behoud van het mobiele seniorenloket belangrijk voor de dienstverlening aan ouderen en minder validen.

D66 is voor het openstellen van de gemeentewerven op zondag, zodat inwoners die zaterdag klussen hun afval ook op zondag kunnen wegbrengen. Bij de overgang naar één centrale gemeentewerf in Westland zal eerst goed gekeken moeten worden naar de bereikbaarheid en de bijbehorende verkeerstromen. De ligging zal echt centraal moeten zijn en de capaciteit van een nieuwe (centrale) gemeentewerf moet dusdanig qua omvang zijn dat lange wachttijden voorkomen worden. Ook dienen daarbij eventuele verruimde mogelijkheden voor het ophalen van grofvuil te worden betrokken. Die kan wat D66 betreft flexibeler en tegen minder kosten voor de inwoners.

Formulieren die de gemeente gebruikt moeten worden geëvalueerd op bruikbaarheid en begrijpelijkheid. Onderzoek onder gebruikers en ambtenaren moet knelpunten bij het gebruik van formulieren aan het licht brengen. Bij het aanpassen/ontwerpen van formulieren moet gebruik worden gemaakt van specialistische kennis.

Bij alle communicatie door de gemeente dient gebruik te worden gemaakt van begrijpelijk, niet-ambtelijk taalgebruik op taalniveau B1. Zo nodig krijgen ambtenaren hiervoor een opleiding. Bij belangrijke berichten wordt deze ook aangeboden voor laaggeletterden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018