Steun ons en help Nederland vooruit

Goede democratische controle

De controle van de gemeenteraad op de besteding van belastinggeld kan beter. Dat begint bij een heldere en duidelijke begroting en verantwoording, maar ook door te investeren in kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning. Daarnaast hebben raadsleden baat bij een actieve rekenkamercommissie, die voor haar taak is uitgerust met voldoende budget.

D66 vindt dat de gemeentelijke financiën aan een goede interne en externe controle moeten zijn onderworpen. Een goed financieel beheer is noodzakelijk om te zorgen voor rechtmatige en doelmatige uitgaven. Crediteuren moeten binnen de wettelijke termijn worden betaald.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018