Steun ons en help Nederland vooruit

Goed wonen in Westland

D66 wil dat iedereen in elke fase van zijn leven een passende woning kan vinden, óók toekomstige bewoners. Dat betekent dat D66 toekomstvast wil bouwen, waarbij we – naast de belangen van de huidige bewoners – ook de behoeften en belangen van toekomstige bewoners meenemen en rekening houden met demografische ontwikkelingen. Daar horen ook voldoende sociale huur-, middenhuur- en starterswoningen bij om jongeren voor Westland te behouden. Vooral het aantal woningen in de lagere prijsklasse moet snel omhoog, mede om de doorstroming vanuit sociale huurwoningen te bevorderen en ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Ook wil D66 dat er voldoende woningen voor specifieke doelgroepen beschikbaar zijn, zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, statushouders, studenten en arbeidsmigranten. D66 is daarbij voorstander van ‘gemengd’ wonen, waarbij verschillende doelgroepen bij en door elkaar wonen. D66 zal bewaken dat de woonvisie voldoende blijft aansluiten op de behoeften en waar nodig wordt herzien.

Bij nieuwbouw moet slim worden gebouwd, bijvoorbeeld door er rekening mee te houden dat de bestemming van een gebouw kan worden veranderd en door levensloopgeschikt te bouwen.

D66 streeft naar gemengde buurten, waarin verschillende mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samenwonen. Dat vraagt om diversiteit in woningbouw. Ook collectief particulier opdrachtgeverschap en bijvoorbeeld kluswoningen kunnen bijdragen om creatief en participatief invulling te geven aan de woonbehoefte.

Parkeren vindt op eigen terrein plaats en daar waar mogelijk (bij nieuw te bouwen appartementen) ondergronds.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018