Steun ons en help Nederland vooruit

Goed werken in Westland

Werk is enorm belangrijk voor mensen, niet alleen voor het inkomen. Werk is belangrijk voor de eigenwaarde en het geluk van mensen. Het is dus belangrijk dat we voldoende werk in het Westland behouden, zowel nu als in de toekomst voor onze kinderen. Een gezonde en innovatieve glastuinbouwsector, met alles wat daarbij en daar omheen hoort, is daarvoor essentieel.

Door automatisering en robotisering gaat werk veranderen en verschuiven. Dit geldt zeker voor werk waaraan lagere scholingseisen zijn verbonden, waarvan er relatief veel in Westland is en waarom Westland momenteel weinig werkloosheid kent. Proberen om deze ontwikkelingen tegen te houden heeft geen zin en ondermijnt alleen maar de ambitie om innovatief en toonaangevend te blijven.

We moeten langer werken tot ons pensioen, maar mensen die na hun vijftigste werkloos worden komen zeer lastig aan een nieuwe baan. Een toenemend aantal mensen gaat als zzp’er aan de slag. Ondernemerschap juichen we toe, maar als mensen vanuit een gebrek aan reguliere arbeidsplaatsen kiezen voor zelfstandig ondernemerschap en daarmee te weinig omzet realiseren voor een normaal inkomen, is dit sociaal onwenselijk.

De gemeente moet dus nú al nadenken wat er nodig is om ook in de toekomst in Westland iedereen aan de slag te houden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018