Steun ons en help Nederland vooruit

Goed sporten in Westland

D66 onderkent dat sport en bewegen van belang zijn voor een gezonde levensstijl. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Iedere bewoner moet daarom in zijn eigen kern kunnen sporten en bewegen. Dit houdt overigens niet in dat elke sport in alle kernen mogelijk moet zijn.

Voldoende sportvoorzieningen van goede kwaliteit zijn essentieel voor een gemeente waarin bewoners zich thuis kunnen voelen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de diversiteit van de bevolking. Westland heeft ook diverse topsporters, zowel in teamsporten als individuele sporten. Zij geven een goed voorbeeld aan de jeugd. Zowel topsport als amateursport verdienen aandacht en steun van de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018