Steun ons en help Nederland vooruit

Goed recreëren in Westland

Goede recreatiemogelijkheden zijn niet alleen belangrijk voor het welzijn van de inwoners van Westland, maar zijn ook aantrekkelijk voor inwoners van omliggende steden en toeristen uit binnen- en buitenland. De kust, de Poelzone en het vele water, bieden Westland een prima uitgangspositie. D66 is voor meer investeringen in de recreatiesector, waardoor Westland nog aantrekkelijker wordt om te wonen en te werken, maar ook meer kansen ontstaan voor ondernemers.

Investeren in de recreatiesector begint met het ontwikkelen van een visie voor zowel de kust als voor de recreatie in bredere zin. Een visie op recreatie moet een aantal onderdelen in samenhang omvatten: hoe ziet de recreatieve infrastructuur (strand, natuur, paden, vaarten, bezienswaardigheden en de verbindingen) eruit? Waar moet welke vorm van recreatie worden gestimuleerd of juist worden tegen gegaan? Waar moeten wel of juist geen toeristische accommodaties komen (camping, hotel, recreatiehuisjes) en waar is wel of geen horeca gewenst? De grootste kansen ontstaan als de samenhang klopt.

De recreatie in Westland kan worden versterkt door de aanleg van meer goede wandel-, fiets- en skateroutes en ruiterpaden. Ook de ecologische zones, met als voorbeeld de Poelzone, lenen zich bij uitstek voor de aanleg of verbetering van wandel-, fiets- en vaarroutes, ruiterpaden en skateroutes.

Door te zorgen dat die routes aansluiten op bestaande netwerken in de omliggende gemeenten, door te zorgen voor goede bewegwijzering en watertappunten en door te zorgen dat de routes ook vindbaar zijn op relevante sites voor de doelgroepen, ontstaat een infrastructuur die recreanten en toeristen trekt. Wanneer je de routes vervolgens ook door de dorpskernen laat lopen, ontstaan er kansen voor lokale horeca en detailhandel. Dat helpt vervolgens weer bij het levendig houden van de dorpskernen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018