Steun ons en help Nederland vooruit

Een goed lesbisch, homo-, bi-, trans- en interseksueel (LHBTI) beleid

Acceptatie van je identiteit door jezelf en anderen is belangrijk. D66 streeft naar een open gemeente en een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf onbelemmerd kan ontplooien. Dat begint met goede voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit aan jongeren. Voorlichting moet standaard en structureel gegeven worden op alle Westlandse scholen, en bovendien een onderdeel zijn van de beoordeling van een school bij het verstrekken van veiligheidscertificaten. Ieder kind moet zich veilig kunnen voelen op school, ongeacht geaardheid. De oprichting van Gay Straight Alliances, homo’s en hetero’s die samen strijden voor een betere en tolerantere samenleving, in het voortgezet onderwijs wordt aangemoedigd.

Door de inzet van D66 is Westland een Regenboogstad met een eigen LHBTI-beleid. D66 zal zich blijven inzetten voor voortzetting van dit beleid, zodat dit ook op termijn is veiliggesteld. Als er geen landelijke subsidies meer beschikbaar komen voor Regenboogsteden vindt D66 dat de gemeente hiervoor eigen middelen moet vrijmaken.

Ook in Westland zijn er transgenders. De gemeente zorgt ervoor dat transgenders op een correcte wijze bejegend en aangesproken worden door ambtenaren van de gemeente, bijvoorbeeld door rekening te houden met de wijze waarop iemand zich kleedt. In het sociaal domein wordt rekening gehouden met de specifieke zorgvraag van transgenders. D66 wil een actieve inzet van de gemeente om te bereiken dat alle zorginstellingen in Westland het keurmerk ‘De Roze Loper’ krijgen.

Naast ouderen en transgenders vraagt D66 aandacht voor jongeren met problemen die gerelateerd zijn aan hun seksuele geaardheid en voor LHBTI’ers met een fysieke of verstandelijke beperking.

D66 accepteert geen geweld en discriminatie tegen LHBTI’ers. Het initiatief ‘Roze in Blauw’ binnen de politie is een goed initiatief om homoseksuele Westlanders die slachtoffer zijn geworden van geweld of discriminatie te kunnen helpen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018