Steun ons en help Nederland vooruit

Een gezonde en solide begroting

D66 staat voor een gezonde en solide begroting. Dat wil zeggen dat de begroting meerjarig sluitend is, er sprake is van gezonde ratio’s en een gezond weerstandsvermogen. Geld dat er is moet actief worden besteed aan voorzieningen en diensten. Er dienen dan ook geen overschotten te worden gecreëerd.

Tegelijkertijd dient de begroting toekomstvast te zijn: schulden mogen niet worden doorgeschoven naar onze kinderen en kleinkinderen.

De hoogte van reserves dient volgens een risico-calculatiemodel te worden bepaald en niet hoger te zijn dan noodzakelijk voor het doel ervan en te dienen als buffer voor tegenvallers. Tekorten mogen niet structureel worden aangevuld vanuit de reserves.

Subsidies voor inwoners, verenigingen en stichtingen zijn bedoeld als duwtje in de rug of om startende initiatieven te ondersteunen, waarna een initiatief op eigen kracht verder zou moeten kunnen. Subsidies hebben daarom bij voorkeur een tijdelijk karakter en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018