Steun ons en help Nederland vooruit

Een financieel gezond Westland

D66 gaat behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. D66 is zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. En elke euro die de overheid besteedt kunnen mensen niet zelf besteden. Daarom wil D66 ook maximale transparantie over de inkomsten en uitgaven van de gemeente en is het belangrijk dat de gemeente daarover verantwoording aflegt. De begroting is toekomstvast en duurzaam. D66 is voor realistische lokale belastingen om ook investeringen die op de lange termijn profijt opleveren voor de samenleving, zoals in onderwijs en duurzaamheid, mogelijke te maken. D66 is voor een betrouwbare gemeente die een consistent beleid voert en voorzieningen zo veel mogelijk in stand houdt. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld, er is geen sprake van willekeur. Geoormerkt geld wordt alleen aan dat doel uitgegeven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018