Steun ons en help Nederland vooruit

Energiebesparing

Energieneutraal worden begint met energiebesparing. De gemeente heeft hierbij – naast het bieden van een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken – een belangrijke regierol. Energiebesparende maatregelen leiden tot een win-win-win-situatie. Door woningen, scholen en bedrijfspanden energiezuinig te maken, bijvoorbeeld door isolatie, aansluiting op een (duurzaam gevoed) warmtenet en zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. D66 wil dat de gemeente een revolverend fonds instelt waaruit bewoners en bedrijven de eerste investering kunnen lenen. Deze investeringen verdienen zichzelf terug door lagere lasten en vloeien via terugbetalingen terug naar het fonds.

D66 wil energiebesparing in de openbare ruimte creëren door zo veel mogelijk gebruik te maken van ledverlichting en ‘slimme’ verlichting die alleen aangaat als dat nodig is.

Ook wil D66 dat de gemeente onderzoekt of de overcapaciteit van door ondernemers in gebruik zijnde warmtekrachtkoppelingsinstallaties op een voor de ondernemers rendabele wijze elders kan worden benut. Het zelf produceren van CO2 dient verder te worden vermindert door het optimaliseren en uitbreiden van de levering van rest-CO2 en het verbinden van de lokale netten, zodat een open uitwisseling mogelijk wordt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018