Steun ons en help Nederland vooruit

Een duurzaam Westland

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder individu de vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 is solidair met toekomstige generaties en wil dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Maar deze vrijheid is door de ecologische aantasting van onze aarde steeds minder vanzelfsprekend. Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we in op onze reserves en staat de vrijheid van steeds meer mensen – nú en in de toekomst – onder druk. Daarom staat D66 voor toekomstvaste politiek. D66 is de partij die vandaag denkt aan de wereld van morgen.

Nederland loopt in Europa nog steeds achter als het gaat om het aandeel duurzame energie. D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving economische kansen biedt. Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is op korte termijn immers arbeidsintensief. Steeds meer mensen verdienen hun geld met het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Daarnaast zullen de kosten van niet duurzaam produceren en ondernemen snel stijgen, waardoor onze concurrentiepositie wordt aangetast. De kansen voor groene groei liggen in een nieuwe, circulaire economie, waarin door slim ontwerp en hergebruik afval niet meer bestaat. D66 wil deze transitie versnellen.

De gemeente heeft in het bijzonder een rol om te zorgen dat de transitie plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt. Door zelf het goede voorbeeld te geven en de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018