Steun ons en help Nederland vooruit

Bibliotheek

D66 hecht er aan dat er in iedere kern een bibliotheekfunctie beschikbaar blijft. Een bibliotheek heeft veel functies en draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. Vooral voor jongeren, ouderen en mensen met een kleine portemonnee is een bibliotheek onmisbaar. D66 is een groot voorstander van een multifunctionele bibliotheek, waar niet alleen boeken kunnen worden geleend, maar bijvoorbeeld ook taallessen worden gegeven en digitale vaardigheden kunnen worden opgedaan. Bibliotheken kunnen tevens fungeren als buurtinformatiepunt. Het samen betrekken van één gebouw door de bibliotheken en de wijkcentra van Vitis Welzijn is niet alleen efficiënter, maar ook effectiever want het verbinden van de doelgroepen van beide organisaties leidt tot betere effecten op het gebied van persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en onderlinge hulp. Met een goede horecavoorziening en werkplekken kunnen bibliotheken uitgroeien tot een bruisend centrum, waar jong en oud, kwetsbare Westlanders, actieve burgers, jonge gezinnen, scholieren en zzp’ers elkaar ontmoeten. Dit alles komt ook de levendigheid van de dorpskernen ten goede.

Door in de kleine kernen (dependances van) de bibliotheek te vestigen in brede scholen is het beschikbaar zijn van een bibliotheekfunctie ook daar financieel haalbaar.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018