Steun ons en help Nederland vooruit

Beperken gevolgen klimaatverandering

Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter. Als er regen valt, valt er meer regen in een keer. Door de toenemende verstening van de openbare ruimte en particuliere tuinen, kan het riool dat in toenemende mate niet altijd meer verwerken, waardoor (grote) gebieden met wateroverlast te maken kunnen krijgen.

Door de toenemende warme zomers zullen stedelijke gebieden sneller opwarmen, met gevolgen voor de gezondheid (hittestress). D66 wil daarom dat zoveel mogelijk plekken vergroend worden, door waar mogelijk op pleinen en in straten bomen en struiken te planten en (mini)parkjes aan te leggen. Het groen/blauw maken van schoolpleinen is hiervan een mooi voorbeeld. Ook de mogelijkheid voor het planten van bomen op (grotere) parkeerplaatsen moet zo veel mogelijk worden benut.

oe meer groen, hoe beter. Ook het ‘vergroenen’ van daken (daken bedekken met aarde, mos en planten) kan helpen tegen opwarming en het vasthouden van water. Daarom moeten de daken van gemeentelijke gebouwen en scholen die daarvoor geschikt zijn groen worden gemaakt. Via een in te stellen duurzaamheidsloket kunnen ook bewoners worden gestimuleerd om hun daken te vergroenen. Nog een voordeel is dat groene daken goed isoleren en langer meegaan.

D66 is verheugd dat de gemeente is aangesloten bij het initiatief ‘operatie Steenbreek’, een landelijk samenwerkingsverband tussen kenniscentra, overheid, bedrijfsleven en de burgers met als doel het groen terug in de tuinen te krijgen. Samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven wordt kennis over het vergroenen van de leefomgeving gedeeld. Met tal van activiteiten wordt gestreefd naar het veranderen van het bewustzijn bij burgers in de hoop dat iedereen zijn eigen leefomgeving gaat vergroenen! D66 wil dat de gemeente hier, waar mogelijk, zelf het goede voorbeeld geeft.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018